اثرات کشاورزی و مواد غذایی ارگانیک بر سلامت

مقاله اثرات کشاورزی ارگانیک بر انسان

Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive

review
Axel Mie1,2* , Helle Raun Andersen3, Stefan Gunnarsson4, Johannes Kahl5, Emmanuelle Kesse-Guyot6,
Ewa Rembiałkowska7, Gianluca Quaglio8 and Philippe Grandjean3,9
Abstract
This review summarises existing evidence on the impact of organic food on human health. It compares organic vs. conventional food production with respect to parameters important to human health and discusses the potential impact of organic management practices with an emphasis on EU conditions. Organic food consumption may reduce the risk of allergic disease and of overweight and obesity, but the evidence is not conclusive due to likely residual confounding, as consumers of organic food tend to have healthier lifestyles overall. However, animal
experiments suggest that identically composed feed from organic or conventional production impacts in different ways on growth and development. In organic agriculture, the use of pesticides is restricted, while residues in conventional fruits and vegetables constitute the main source of human pesticide exposures. Epidemiological studies have reported adverse effects of certain pesticides on children’s cognitive development at current levels of exposure, but these data have so far not been applied in formal risk assessments of individual pesticides.
Differences in the composition between organic and conventional crops are limited, such as a modestly higher content of phenolic compounds in organic fruit and vegetables, and likely also a lower content of cadmium in organic cereal crops. Organic dairy products, and perhaps also meats, have a higher content of omega-3 fatty acids compared to conventional products. However, these differences are likely of marginal nutritional significance. Of greater concern is the prevalent use of antibiotics in conventional animal production as a key driver of antibiotic
resistance in society; antibiotic use is less intensive in organic production. Overall, this review emphasises several documented and likely human health benefits associated with organic food production, and application of such production methods is likely to be beneficial within conventional agriculture, e.g., in integrated pest management.

Keywords: Agricultural crops, Antibiotic resistance, Food safety, Nutrients, Organic food, Pesticide residues

اثرات و پیامدهای مواد غذایی ارگانیک و کشاورزی ارگانیک بر سلامتی انسان: یک مرور کلی

این مقاله مدارک و شواهد موجود درباره اثر غذای ارگانیک روی سلامت انسان را مورد بررسی قرار داده و تولید غذای ارگانیک را با توجه به پارامترهای مهم برای سلامت انسان، با محصولات غذایی که طبق روال موجود تولید می شود، مقایسه کرده و در خصوص اثرات پتانسیل روش های مدیریت ارگانیک با تأکید بر شرایط اتحادیه اروپا بحث می نماید. مصرف غذای ارگانیک می تواند خطر ابتلا به بیماری های آلرژیک، اضافه وزن و چاقی را کاهش دهد چرا که به سبب احتمال وجود باقیمانده سموم در مواد غذایی، در کل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک
به طورکلی تمایل به سبک زندگی سالم تر دارند اما شواهد قطعی در این خصوص وجود ندارد. به هر حال، آزمایشات حیوانی حاکی از آن است که تغذیه با ترکیب یکسان از محصول ارگانیک یا محصول معمولی به صورت های مختلفی روی رشد و بزرگ شدن آنها تأثیر می گذارد. در کشاورزی ارگانیک، استفاده از آفت کش ها محدود می شود در حالی که میوه ها و سبزیجاتی که به روش های معمول تولید می شوند، منبع اصلی قرارگیری انسان در معرض آفت کش ها هستند. مطالعات اپیدمیولوژی اثرات گوناگون آفت کش های معین روی رشد شناختی کودکان در سطوح مختلف قرارگرفتن در معرض آفت کش را گزارش کرده اند اما این داده ها تا کنون در ارزیابیهای رسمی خطر آفتکشها استفاده نشده است . تفاوت های محدودی همچون محتوای نسبتاً بالاتر
ترکیبات فنولی در میوه و سبزیجات ارگانیک و همچنین احتمال وجود محتوای کمتری از کادمیوم در محصولات غله ارگانیک در ترکیب بین محصولات ارگانیک و غیرارگانیک وجود دارد. محصولات لبنی ارگانیک و شاید حتی گوشت ها، محتوای بالاتری از اسیدهای چرب امگا ۳ را در مقایسه با محصولات معمولی دارند. به هر حال این تفاوت ها احتمالاً از اهمیت تغذیه ای حاشیه ای برخوردار هستند. از نگرانی های مهم در زمینه تولید موادغذایی، استفاده از آنتی بیوتیک ها در تولیدات حیوانی است که به روش های معمول تولید می شوند که مبنای اصلی مقاومت به آنتی بیوتیک در سطح جامعه می باشند؛ استفاده از آنتی بیوتیک ها در محصولات ارگانیک، از شدت کمتری برخوردار است. به طورکلی، این مقاله بر چندین مورد مستند و احتمال ارتباط سلامت انسان با تولید مواد غذایی ارگانیک و این که کاربرد چنین روش های تولید احتمالاً در کشاورزی معمول و قراردادی به عنوان مثال در مدیریت یکپارچه آفات مفید هستند، تأکید دارد.

کلمات کلیدی: محصولات کشاورزی، مقاومت به آنتی بیوتیک، سلامت مواد غذایی، مواد مغذّی، غذای ارگانیک، باقیمانده آفت کش ها

 

در صورت تمایل به دریافت متن کامل ترجمه می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت با ما در تماس باشید.

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید 👇 

 

دانلود 

 

 

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.