مراحل رشد گیاه کلزا

مراحل رشد و نمو گیاه کلزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشکی در مرحله جوانه ­زنی گیاه کلزا مانع از آماس بذر می­شود. این امر سبز شدن را به تعویق می­ اندازد و پیامدهای زیانباری را برای رشد بعدی گیاه می­تواند به همراه داشته باشد. حساسیت مسأله زمانی به اوج می­گیرد که آب کافی برای شروع جوانه­ زنی وجود داشته باشد، ولی گیاهچه جوان، با کمبود آب مواجه شود . در این حالت، سبز سیکنواخت در مزرعه به دست نمی­آید و باید واکاری انجام شود. بعد از جذب آب، دمای خاک عامل اصلی کنترل جوانه ­زنی به شمار می­آید. B.rapa در مقایسه با B.napus در دمای ۷ درجه­ ی سانتی­گراد و یا پایین­تر و در دمای ۲۵ درجه­ ی سانتی­گراد و یا بالاتر جوانه­ زنی کم­تری دارد.

ارقام B.rapa در دماهای ۲۵-۲۰ درجه­ ی سانتی­گراد حداقل ۹۰ درصد جوانه ­زنی دراند. در صورتی که در دمای ۳ و ۲ درجه سانتی­گراد مقدار جوانه ­زنی به ترتیب ۳۴ و ۶۷ درصد کاهش می­یابد. طول دوره جوانه ­زنی بسته به دما متغییر است و در دمای ۲ درجه در مدت ۱۱ تا ۱۴ روز و در دمای ۲۵-۲۱ درجه­ی سانتی­گراد در مدت ۲ روز جوانه می­زند . دمای مناسب برای جوانه­ زنی و سبز شدن بذر ۲۵ درجه سانتی­گراد است. اگر دما از ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتی­گراد باشد سبز شدن در طول ۳ تا ۵ روز پس از کاشت صورت می­گیرد. در دمای ۱۲ درجه سانتی­گراد به ۷ ال ۸ روز، در ۸ درجه سانتی­گراد به بیش­تر از ۱۰ روز و در دماهای زیر ۵ درجه سانتی­گراد به بیش­تر از ۲۰ روز برای سبز شدن نیاز دارد.

تشکیل آغازه ­های برگ و گل کلزا

نقطه رویش یا نوک ساقه گیاه در قالب آرایش مارپیچی یا فیلوتاکسی با زاویه ­ای در حدود ۱۳۰ درجه در بین برگ­ها، آغازه ­های برگ را تولید می­کند. سرعت آغازیدن در مقایسه با سرعت ظهور برگ سریع­تر است. بنابراین آغازه­ های برگ در حول نقطه رویش تجمع پیدا می­کنند. ارقام پاییزه قبل از وقوع آغاز گل آذین، در کاشت دیر هنگام حدود ۱۲ برگ و در کاشت زودهنگام حدود ۳۰ برگ تولید می­کنند. هر آغازه برگ توان ایجاد یک مریستم در کنار خود را دارد. به محض این که نیازهای بهاره ­سازی با فتوپریودی تامین شد، نخستین علامت آغازش گل­ها، یعنی متورم شدن کناره یکی از طرح­های اولیه گل در نوک ساقه به وقوع خواهد پیوست.

طرح­های اولیه بعدی از مریستم­های کناری به وجود می­آیند و گل­های ساقه اصلی یا خوشه را تشکیل می­­دهند. در حالی که جوانه­ های گل ساقه اصلی در حال شکل­گیری هستند، جوانه­ های کناری زیر آن­ها توسعه می یابند و به طور پی­ در پی شاخه­ های اولیه را در جهت رو به پایین ایجاد می­کنند. در نوک ساقه اصلی، نموگل در جهت رو به بالا ادامه می­یابد. کاسبرگ­های هر جوانه قابل رویت می­شوند و سپس دمگل­ها به وجود می­ آیند.

مرحله طویل شدن ساقه، گلدهی و گرده ­افشانی کلزا

طول دوره طویل شدن ساقه از آغازش گل آذین تا گلدهی ممکن است از نظر عملکرد نهایی مهم­تر از دوره قبل تا آغازش باشد. در مرحله طویل شدن ساقه(خروج از رشد روزت)، به احتمال زیاد الگوی تخصیص مواد فتوسنتزی تحت تاثیر کنترل هورمونی تغییر می­کند. تورلینگ و ویجندارداس متعقدند که طول این دوره­ ها را می­توان با استفاده از فتوپریود تغییر داد و یک دوره طولانی ­تری را برای طویل­تر شدن ساقه­ ای با تولید غلاف بیش­تر و گل آذین بزرگ­تر ایجاد کرد. در مرحله گلدهی و اوایل غلاف­ بندی تاثیر سو ناشی از کم­بود آب حداکثر است و موجب کاهش فوق­ العاده­ی تعداد غلاف، دانه­ بندی، کوچک­تر ماندن دانه و کاهش درصد روغن می­شود.

رشد غلاف و بذر کلزا

طی چند روز بعد از گرده­ افشانی، رشد سریع غلاف از نظر طولی و وزنی آغاز می­شود. در صورتی که آغاز رشد سریع بذر در حدود ۲۰ روز تاخیر دارد به طوری که قبل از شروع رشد سریع بذر، غلاف­ها تا حدودی رشد طولی خود را به اتمام می­رسانند و وقتی که دیواره­ های غلاف به حداکثر اندازه و وزن خود رسیدند، دانه فقط به ۳۵ درصد وزن خشک نهایی خود می-رسد. بعد از شروع دوره­ ی آب کشیدیگی دانه در ۵۰ روز بعد از گرده­ افشانی، افزایش وزن خشک دیواره غلاف متوقف می­شود. در حالی که ۴۲ درصد افزایش وزن خشک بذر در طی ۵۰ تا ۷۵ روز بعد از گرده ­افشانی اتفاق می­افتد.

به هنگام آغاز رشد سریع غلاف، تجمع وزن خشک ساقه و شاخه ­ها به حداکثر  خود نزدیک می­شود. در این هنگام شاخص سطح برگ نیز در حال کاهش سرع خواهد یود بدین ترتیب یک توالی مشخص رشد وجود دارد که در آن رشد برگ، رشد ساقه، رشد دیواره غلاف و سرانجام رشد بذر، دنبال می­شود. میزان روغن کلزا تا ۴۰ روز پس از گرده ­افشانی سیر صعودی دارد و پس از آن با تغییر جزیی و نامحسوس در یک میزان ثابت باقی می­ماند. وزن ماده­ ی خشک نیز تا حدودی روندی مشابه با آن دارد، با این تفاوت که در حدود ۵۰ روز پس از گرده ­افشانی میزان آن به حداکثر می­رسد.

منبع: سایت فروشگاهی پوپونیک

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.