تأثیر عناصر غذایی در بیماری گیاهان


مقدمه:

بر هم کنش بین گیاهان، عناصر غذایی و عوامل بیماری زای گیاهی پیچیده و تا حدودی ناشناخته است. با وجود ناشناخته بودن این نوع بر هم کنش ها، مباحث مربوط به نقش عناصر غذایی در بروز بیماری های گیاهی، در ردیف نخست برنامه های کنترل قرار گرفته . . .

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید.👇 

 

  دانلود     

 

 

 

 

 

 

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.