اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی

پرورش جوجه گوشتی در مرغداری های صنعتی

مقدمه

موفقیت در اداره کردن یک واحد مرغداری جوجه گوشتی صنعتی به سه عامل مهم برنامه ریزی، نظم در اجرا و کنترل بستگی دارد و برای دستیابی به بازدهی بالا این سه عامل بایستی دقیقا مورد توجه قرار بگیرند.
جوجه های گوشتی که امروزه در واحدهای صنعتی پرورش داده می شوند سرعت رشد بالا و حساسیتهای خاصی دارند، بنابراین مدیریت پرورش آنها با گذشته متفاوت است.
در حال حاضر پیشرفتهای ژنتیکی و بهبودهای تغذیهای باعث افزایش سرعت رشد و بازدهی خوراک درجوجه های گوشتی شده است. جوجه های گوشتی در سال ۱۹۱۳ در مدت …

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید 👇 

 

دانلود 

 

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.