عواقب مصرق بی رویه ی سموم کشاورزی و لزوم بکارگیری مدیریت کنترل تلفیقی آفات

عواقب مصرف بی رویه ی سموم کشاورزی

مقدمه

افزایش سریع جمعیت انسانی کره ی زمین در ابتدای قرن بیستم موجب شد بسیاری از گرسنگی و سوء تغذیه رنج ببرند، به همین دلیل برای رسیدن به امنیت غذایی و تأمین غذای همه ی مردم، افزایش تولید محصول اهمیت پیدا کرده است. در این راستا برای افزایش تولید محصول

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید 👇 

 

 

دانلود 

 

 

 

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.